Jan Erik Solem

vd, Mapillary

Jan Erik Solem

vd, Mapillary

Biografi

Jan Erik Solem är VD och medgrundare till Mapillary. Tidigare forskare i bildanalys, doktor i matematik, och författare. Jan Erik har drivit och startat bildanalysföretag, bland annat ansiktsigenkänningsföretaget Polar Rose och kameraföretaget Modcam. Två gånger utnämnd som Technology Pioneer av World Economic Forum.