Jenny Kihlberg, stadsbyggnadsstrateg på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Jenny Kihlberg, stadsbyggnadsstrateg på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Biografi

Jenny är utbildad fysisk samhällsplanerare med inriktning på hållbarhet och har över 20 års erfarenhet av hållbar samhällsplanering med inriktning på infrastruktur och mobilitet. Idag arbetar hon som stadsbyggnadsstrateg på Stockholms stad med trafik- och infrastrukturfrågor i översiktlig planering, tunnelbaneutbyggnaden, Sverigeförhandlingen, parkering, kollektivtrafik m.m. Hon har också bl.a. ansvarat för att ta fram det kunskapsunderlag till översiktsplanen om Urbana stråk tillsammans med Trafikkontoret.

Ladda ner Jenny Kihlbergs presentation