Johan Colding, biträdande professor, Gävle Högskola samt Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi (Kungl. Vetenskapsakademien)

Johan Colding, biträdande professor, Gävle Högskola samt Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi (Kungl. Vetenskapsakademien)

Biografi

Johan Colding är knuten till den social-ekologiska forskning som bedrivs inom HiG Urban Studio vid Gävle Högskola. Han leder även forskningen kring hållbara urbana system vid Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi (KVA) samt Stockholm Resilience Centre (Stockholms Universitet). Hans expertis inbegriper resiliens-byggande i social-ekologiska system och hållbara städer.

Johans publikationer  finns att ta del av på Google Scholar: https://scholar.google.se/citations?user=lfl9BEgAAAAJ&hl=sv