Johan Palmqvist, Head of Business Development, Scania Sustainable City Solutions

Johan Palmqvist, Head of Business Development, Scania Sustainable City Solutions

Biografi

Leder arbetet med utvecklingen av nya affärskoncept kopplade till smarta och hållbara städer. Kombinerar ett användarcentrerat designtänk med starkt kommersiellt driv för att utforska nya affärsmöjligheter.

 

Ladda ner Johan Palmqvist presentation