Johanna Frelin

VD, Tengbom

Johanna Frelin

VD, Tengbom

Biografi

Johanna Frelin har framgångsrikt drivit utvecklings- och förbättringsarbete inom företag i kreativa branscher under snabb och ständig förändring. Hon har ett starkt och engagerande ledarskap med fokus på kvalitet, lönsamhet och välmående. Johanna har dessutom en gedigen kompetens inom digital utveckling och innovativt ledarskap, och vann tidigare i år chefsorganisationen Ledarnas utmärkelse ”Årets innovativa ledarskap”.

Innan Johanna Frelin tog över rollen som VD på Tengbom arbetade hon som vd för det innovationsdrivna utbildningsbolaget Hyper Island. Ett arbete som bland annat gav henne utmärkelsen Årets VD 2013 i kategorin Mindre företag. Dessförinnan har hon under en åttaårsperiod innehaft flertalet chefspositioner inom ledningen för SVT-koncernen. Johanna tog sin MBA på Stockholms Handelshögskola och har en Degree in Fine Arts från Luther College i USA. Hon sitter i styrelserna för SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och tidskriften Fokus.