John Hultén

Föreståndare, K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

John Hultén

Föreståndare, K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Biografi

John Hultén är fil dr i statsvetenskap och föreståndare vid K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Han har mer än tio års erfarenhet av strategiskt arbete med infrastruktur- och transportplanering bland annat vid Trafikverket och Näringsdepartementet. Han är ordförande inom Nordiskt Vägforum för utskottet Transporter i städer och transportplanering.