Jonas Unger

Universitetslektor, Linköpings universitet

Jonas Unger

Universitetslektor, Linköpings universitet

Biografi

Jonas Unger driver forskargruppen datorgrafik och bildbehandling vid Linköpings Universitet. Gruppen arbetar med teoretiska och tillämpade projekt där de utvecklar nya metoder för att skapa digitala visuella modeller av verkligheten såsom 3D-modeller, modeller av materials optiska egenskaper och modeller som beskriver hela miljöer. Gruppen arbetar också med metoder och algoritmer som gör det möjligt att använda dessa modeller inom en rad vitt skilda områden, t.ex. för att skapa nya fotorealistiska bilder för produktvisualisering, digital design och produktutveckling, kvalitétskontroll inom industriella produktionsprocesser, medicinska tillämpningar och självkörande bilar.