Kristina Englund

Affärsområdeschef Environmental, WSP

Kristina Englund

Affärsområdeschef Environmental, WSP

Biografi

Kristina är ansvarig för WSPs affärsområde inom miljö och hållbarhet, bestående av ca 600 medarbetare i Sverige. Hon har tidigare haft ett flertal ledande roller inom projektledning, bygg & infrastruktur och telekom, hos bland annat ÅF, Hifab och Ramböll.