Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun

Biografi

Kommunchef i Skellefteå och VD för Skellefteå Stadshus AB sedan nio år tillbaka.
Ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige samt styrelseledamot i Inera AB och Kommuninvest AB.
Utvecklingsinriktad där nyfikenhet är en drivkraft. Ser framtidens möjligheter i samarbeten, nya arbetssätt baserade på ny teknik och där plats ges för innovativa idéer.

Alla sessioner med Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun