Lars Roth, Co-founder & chairman, Bright Energy AB

Lars Roth, Co-founder & chairman, Bright Energy AB

Biografi

Lars Roth har en 15-årig bakgrund från Telia där han bland annat varit ansvarig för innovationer och investeringar. Lars styrka är att skapa partnerskap mellan bolag varav en av de mest framgångsrika är samarbetet mellan Telia och Spotify.