Lennart Sjögren

Moderator 28 november Hållbar Energianvändning

Lennart Sjögren

Moderator 28 november Hållbar Energianvändning

Biografi

Lennart Sjögren är konsult inom samhällsbyggnadsområdet. Vice ordförande i Geoforum Sverige och inom miljö-och  energiområdet  ledamot i styrelsen för BiodrivMitt och Colabitoil Sweden  AB samt ordförande i styrelsen för Norrsundet Biokombinat.  F d utvecklingschef i lantmäteriet och partisekreterare  ( kd)  samt bl. a vice ordförande i Gävle Energi AB.

Alla sessioner med Lennart Sjögren