Lina Groth, affärsutvecklare internationella marknader, Energimyndigheten

Lina Groth, affärsutvecklare internationella marknader, Energimyndigheten

Biografi

Flera års erfarenhet av att arbeta med främjandet av innovationer nationellt och internationellt. Mitt uppdrag är att stötta svenska bolag till internationell affärsutveckling för att förbättra de globala förutsättningarna för vår miljö med fokus på att ställa om energisystemet.