Lina Martinson

kansliråd, enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor på Näringsdepartementet

Lina Martinson

kansliråd, enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor på Näringsdepartementet

Biografi

Lina Martinson har arbetat på Regeringskansliet sedan 2008, tidigare främst med frågor som rör stadsutveckling utifrån ett socialt perspektiv. Lina har också en doktorsexamen i samhällsplanering och erfarenhet från att arbeta i Boverket.