Lina Olsson, Projektledare, CLOSER vid Lindholmen Science Park

Lina Olsson, Projektledare, CLOSER vid Lindholmen Science Park

Biografi

Lina Olsson arbetar som projektledare för innovationsprojekt inom transport, logistik och mobilitet på CLOSER, en nationell samverkansplattform för effektiva transporter. Framförallt driver Lina med satsningar kopplat till citylogistik, smart mobilitet i städer och digitalisering av godstransportsektorn, b la det pågående regeringsuppdraget kring geofencing samt DenCity-projektet.

Alla sessioner med Lina Olsson, Projektledare, CLOSER vid Lindholmen Science Park