Madelen Arnesdotter, Customer Success Manager, Mapillary

Madelen Arnesdotter, Customer Success Manager, Mapillary

Biografi

Madelen leder arbetet med att utveckla och förbättra Mapillarys förståelse för hur gatubilder och bildanalys kan hjälpa städer, kommuner och andra grupper att digitalt uppdatera kartor och inventera gaturum.

 

Ladda ner Madelen Arnesdotters presentation