Magdalena Andersson

Landshövding Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige

Magdalena Andersson

Landshövding Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige

Biografi

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten sedan 2012. Har ett stort intresse och engagemang för samhällsbyggande och inte minst kopplat till skogliga frågor, både som ordförande i organisationen Skogslänet Västerbotten och ordförande i föreningen Trästad Sverige. ”Trä är ju ett fantastiskt material att använda. Det växer i vårt land, det är förnybart och fungerar dessutom som en kolsänka. Av det som byggs idag är c:a 10% av trä. Det är för lite – och det vill Trästad Sverige ändra på.”