Magnus Enzell, enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet

Magnus Enzell, enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet

Biografi

Magnus Enzell är senior rådgivare inom Finansdepartementet

Alla sessioner med Magnus Enzell, enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet