Magnus Hjälmdahl

Forskare och konsult inom ITS och Trafiksystem, SWECO

Magnus Hjälmdahl

Forskare och konsult inom ITS och Trafiksystem, SWECO

Biografi

År 2004 tog Magnus Hjälmdahl sin Teknologie doktorsexamen från Lunds Universitet inom ämnet Trafikteknik. Doktorsavhandlingen studerade hur Intelligent stöd för anpassning av hastighet påverkade trafiksäkerhet och förarbeteende och han har därefter fortsatt att jobba tillsammans med både fordonsindustrin och myndigheter för att studera hur ny teknik påverkar beteende och vad det får för konsekvenser på bl.a. säkerhet.

På senare tid har Magnus Hjälmdahl mer och mer jobbat med vad automatisering, uppkopplade fordon och delningsekonomin får för effekter på vårt samhälle och vårt resande och hur vi bäst ska förhålla oss till den nya tekniken.