Magnus Lindgren

Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

Magnus Lindgren

Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

Biografi

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ord¬förande för Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.