Malin Janols, elingenjör, Umeå Energi

Malin Janols, elingenjör, Umeå Energi

Biografi

Malin Janols är projektledare för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur och generell omvärldsbevakning kring e-mobilitet. Elkvalitetsarbete som framförallt innefattar analys av mätvärden och prognoser kring framtida störnivåer. Arbete kring olika möjligheter till en ökad flexibilitet i vårt elsystem vilket även innefattar arbete kring tariffer, efterfrågeflexibilitet, energilager, elnätsbolagens intäktsram och regler kring detta.