Marie Åslund

senior arkitekt LAR/MSA, specialitet urban grönstruktur, ekosystemtjänster och grönytefaktorn, WSP Samhällsbyggnad

Marie Åslund

senior arkitekt LAR/MSA, specialitet urban grönstruktur, ekosystemtjänster och grönytefaktorn, WSP Samhällsbyggnad

Biografi

Marie Åslund arbetar som landskapskonsult med dagvatten och grönstruktur som specialitet. Projekten omfattar större stadsbyggnadsprojekt såväl som utvecklingsprojekt kring stadens grönstruktur och utredningsarbete åt Naturvårdsverket. Marie har under flera år arbetat med projekt kopplade till ekosystemtjänster och varit aktivt involverad i C/O City.