Mats Åhlin

Projektledare, SIS, Swedish Standards Institute

Mats Åhlin

Projektledare, SIS, Swedish Standards Institute

Biografi

Mats Åhlin projektledare på SIS, ansvarar för kommitté 323 Geodata och kommitté 166 som bevakar både spårbarhet och IoT-frågor. Mats Åhlin är även projektledare för flera kommittéer in området Geodata.