Mats Nilsson

Chef hållbarhet och affärsutveckling, Tekniska Verken i Kiruna

Mats Nilsson

Chef hållbarhet och affärsutveckling, Tekniska Verken i Kiruna

Biografi

Att använda Kirunas stadsomvandling som testbädd för innovativa och hållbara lösningar skapar inte bara en ny hållbarhetsnäring i Kiruna. Kirunaborna får dessutom en smart och hållbar stad att leva och bo i, – Mats Nilsson chef hållbarhet och affärsutveckling på Tekniska Verken.