Mia Leterius

Programansvarig, Visual Arena, Lindholmen Science Park

Mia Leterius

Programansvarig, Visual Arena, Lindholmen Science Park

Biografi

Mia Leterius är strategisk designer och ansvarig för Visual Arena, en öppen och neutral samverkansplattform som initierar och driver projekt, arrangerar aktiviteter och sprider kunskap i syfte att kompetensutveckla, inspirera och samla aktörer inom visualisering. På Lindholmen Science Park i Göteborg har Visual Arena en visualiseringsstudio som är öppen för alla att använda.