Monica Wincentson, samhällsplanerare, Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret

Monica Wincentson, samhällsplanerare, Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret

Biografi

Monica Wincentson har arbetat med fysisk planering i snart 20 år, i Gislaved, Kungälv och Göteborg. Hon är intresserad av samhällsbyggnadsfrågor ur ett långsiktigt helhetsperspektiv, där teknikutveckling och stadsmiljö behöver samverka.