Oscar Monell

GIS Solution Architect, Esri Sverige

Oscar Monell

GIS Solution Architect, Esri Sverige

Biografi

Genom arbetet som lösningsarkitekt, föreläsare, strategisk rådgivare och inspiratör verkar Oscar för att utveckla användningen av geografisk information. Att lyckas få organisationens geografiska information till bredare användning till nytta för flera verksamhetsdelar är av högsta prioritet.