Per Bjälnes

BIM & IoT Strateg, Tyréns

Per Bjälnes

BIM & IoT Strateg, Tyréns

Biografi

Per Bjälnes arbetar på Tyréns som IoT och BIM-strateg med verktyg och processer för överlämnandet och användning av information från byggnader och infrastruktur som ”levande digitala kopior”. Informationen kan skapas under konstruktions, byggfasen och förvaltning både från nya eller befintliga byggnader och anläggningar, detta är en förutsättning att skapa smarta städer.