Per-Erik Holmberg, Business Manager, Researcher RISE Projektledare KOMPIS – Kombinerad Mobilitet som tjänst I Sverige

Per-Erik Holmberg, Business Manager, Researcher RISE Projektledare KOMPIS – Kombinerad Mobilitet som tjänst I Sverige

Biografi

Per-Erik har arbetat med mobilitetsfrågor både inom kollektivtrafiken och sedan 9 år på RISE Viktoria. Han var med i projektet som utvecklade och testade den första MaaS-tjänsten- Ubigo, och har sedan det projektet arbetat med forskning och utredningar kring MaaS, kombinerad mobilitet och vad som krävs för att få till detta. Per-Erik leder sedan ett år samverkansinitiativet KOMPIS med syfte att stimulera uppkomsten och etablerandet av nya hållbara mobilitetstjänster.