Petter Pilesjö

Professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

Petter Pilesjö

Professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

Biografi

Petter Pilesjö är professor i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Han är även föreståndare för Lunds universitets GIS-centrum. GIS-centrum fokuserar på att sprida kunskap om rumslig analys såväl inom som utanför universiteten. Detta resulterar i breda arbetsuppgifter, där bland annat hydrologisk modellering tillämpas frekvent.