Philip Näslund, Projektledare Sharing Cities Sweden, testbädd Umeå, Umeå kommun

Philip Näslund, Projektledare Sharing Cities Sweden, testbädd Umeå, Umeå kommun

Biografi

Som projektledare för Sharing Cities Sweden, testbädd Umeå arbetar jag tillsammans med stadens aktörer för att utveckla och utvärdera resurseffektiva lösningar. Projektet ger Umeå möjligheten att testa och kritiskt granska delningsekonomin för att se om det kan medföra lösningarna som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Ladda Philip Näslunds presentation