Rémi Vesvre, ledningsstrateg, Transportstyrelsen

Rémi Vesvre, ledningsstrateg, Transportstyrelsen

Biografi

Remi Vesvre har en bakgrund som flygtekniker och arbetar som ledningsstrateg på Transportstyrelsen. Han är sammanhållande för Transportstyrelsens råd för obemannade luftfartyg som har uppgiften att underlätta integration av UAS (Unmanned Aerial Systems) i det svenska luftrummet. Remi är kontaktpunkt för Sverige inom den internationella regelutvecklingsgruppen JARUS och har varit projektledare för den senaste revideringen av UAS-regler i 

Ladda ner Remi Vesvres presentation