Rikard Silverfur

Näringspolitisk expert

Rikard Silverfur

Näringspolitisk expert

Biografi

Rikard Silverfur företräder drygt 15 000 fastighetsägare för att skapa ett effektivt och ändamålsenligt regelverk. Medlem i bl a Boverket byggråd och expert i flertalet statliga utredningar inom byggregler och energieffektivisering. Ordförande i Sweden Green Building Councils medlemsråd samt svensk representant i Energy & Environment committee inom European Property Federation.