Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

Biografi

Robert Andrén är sedan september 2018 generaldirektör och chef för Energimyndigheten. Han har en filosofie licentiatexamen i genetik samt en filosofie magisterexamen i biologi från Stockholms universitet.
Robert har mångårig erfarenhet från departement och statliga myndigheter. Han har tidigare bland annat arbetat som departementssekreterare och kansliråd vid Miljödepartementet, chef över kanslierna för Miljömålsrådet samt Tillsyns- och föreskriftsrådet, samt departementsråd och chef för Jakt-, fiske- och sameenheten vid dåvarande Jordbruksdepartementet.
Mellan 2013 och 2015 var Robert länsråd vid länsstyrelsen Värmland. Innan tillträdet som generaldirektör för Energimyndigheten var han departementsråd och chef för energienheten vid Miljö- och energidepartementet.