Sara Widås, infrastrukturstrateg och projektansvarig vid stadsledningskontorets exploateringsenhet, Sundbybergs stad

Sara Widås, infrastrukturstrateg och projektansvarig vid stadsledningskontorets exploateringsenhet, Sundbybergs stad

Biografi

Sara är arkitekt MSA verksam som infrastrukturstrateg och projektansvarig i Sundbybergs stad. Hon leder planering och genomförande av infrastrukturstatsningar och fastighetsutveckling vid stadens exploateringsenhet. Sara är även chefredaktör för tidskriften PLAN.