Sepehr Mousavi, ordförande för nationella kommittén, Hållbara smarta städer och samhällen

Sepehr Mousavi, ordförande för nationella kommittén, Hållbara smarta städer och samhällen

Biografi

Under senaste året blev Sepehr Mousavi utsedd till en av världens 50 mest inflytelserika ledare av konceptet smarta städer, nominerades som en av Sveriges 33 hållbarhets talanger och även en av 101 super talanger i Sverige av Veckans Affärer. Sepehr är en hållbarhetsstrateg med expertis i multidisciplinär och holistisk stadsplanering samt cirkulär ekonomi. Han är ordförande för Swedish Standards Institutes nationella kommitté ’Hållbara smarta städer och samhällen’ och representant för den Europeiska Sektor Forumet för Sustainable Smart Cities and Communities SSCC SF.

Ladda ner Sepehr Mousavis presentation