Sepehr Mousavi

Sustainability Strategist, Plantagon

Sepehr Mousavi

Sustainability Strategist, Plantagon

Biografi

Sepehr Mousavi är hållbarhetsstrateg på företaget Plantagon, ordförande för den Svenska nationella kommittén ‘’hållbara smarta städer och samhällen’’ på Swedish Standards Institute och representant of av den Europeiska sektorforumet Sustainable Smart Cities and Communities (SSCC SF). Arbetet innefattar  multidisciplinärt, hållbar och holistisk stadsplanering samt industriell symbios och cirkulär ekonomi.  Plantagon är ett innovationsföretag inom det snabbt växande området urban agriculture med koppling till globala utmaningar som matsäkerhet under begreppet hållbara smarta städer. Plantagon startade 2008 och har utvecklat en egen lösning för vertikal odling samt konceptet Agritechture som möjliggör för städer och fastighetsbranschen att inkludera stadsodling på ett lönsamt och hållbart sätt.