Sofia Persson, säkerhetsstrateg, Helsingborgs stad

Sofia Persson, säkerhetsstrateg, Helsingborgs stad

Biografi

Arbetar framförallt med krisberedskap i Helsingborgs stad. Arbetet består t.ex. av RSA, övning och utbildning samt att bygga en ledningsförmåga att hantera olika typer av samhällsstörningar. Jag deltar också i utvecklingen av Helsingborgs stads händelsekarta och därmed i det brottsförebyggande arbetet.