Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd Sundbybergs stad

Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd Sundbybergs stad

Biografi

Stefan Bergström är engagerad i hållbar stadsutveckling och mobilitetsfrågor. Han har tagit fram Sundbybergs mobilitetsprogram som ersatt tidigare trafikplan och cykelplan.

Alla sessioner med Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd Sundbybergs stad