Stefan Carlson, CTO/Enhetschef på avdelningen för digital utveckling, Stockholms stad

Stefan Carlson, CTO/Enhetschef på avdelningen för digital utveckling, Stockholms stad

Biografi

Stefan Carlson har drygt 20 års erfarenhet av ledarskap och offentlig sektor med fokus på IT och digitalisering. Stefan arbetar idag som CTO i Stockholms stad och chef för enheten för Infrastruktur, plattformar och support på avdelningen för Digital utveckling. En viktig del i uppdraget är att genomföra stadens strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, med särskilt fokus på etablerandet av de tekniska förutsättningar som måste komma på plats för att möjliggöra uppfyllandet av målet att Stockholm ska vara ”världens smartaste stad 2040”.

Alla sessioner med Stefan Carlson, CTO/Enhetschef på avdelningen för digital utveckling, Stockholms stad