Stefan Thulin

Intäktsstrateg / Revenue Strategist, SL Trafikförvaltningen Stockholm