Torbjörn Johansson, GIS-ingenjör, Helsingborgs stad

Torbjörn Johansson, GIS-ingenjör, Helsingborgs stad

Biografi

Torbjörn arbetar som GIS-ingenjör i Helsingborgs stad. Tillsammans med kollegorna på IT/GIS-enheten på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar han med det fantastiska uppdraget att stödja Helsingborgs stads förvaltningar och bolag med utveckling av verksamhetsnära lösningar kring digitalisering och geografiska informationssystem.