Smarta städer 2018

28-29 Nov | Kistamässan

Utställarinformation

Mötesplatsen Smarta städer är Sveriges nationella branschöverskridande konferens och mässa för det senaste
inom utvecklingen av framtidens smarta / Uppkopplade och hållbara städer.

Vad händer under Smarta städer?

Under två dagar samlas personer från olika branscher på Kistamässan
för att diskutera, byta erfarenheter, knyta nya kontakter, upptäcka nya
lösningar och tjänster som ger praktisk verksamhets- och affärsnytta
samt träffa leverantörer.

Mötesplatsen består av en betalkonferens och en kostnadsfri mässa.
Både konferensdeltagare och mässbesökare besöker mässan.

Vem ställer ut på Smarta städer?

Du som erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom ramen för smarta städer. Här medverkar till exempel företag och organisationer som arbetar med alltifrån 3D-visualisering, smarta trafiksystem, fastighetsutveckling, medborgardialog, Internet of Things, IKT, arkitektur och mycket mer!

Vem besöker Smarta städer?

Här möter du personer som arbetar med att forma framtidens stad och
kommun från olika branscher vars gemensamma nämnare kretsar
kring stadsplanering, miljö och hållbarhetsfrågor, digitalisering,
urbanisering och arkitektur.

Våra besökare är

Inköpare, chefer, verksamhetsutvecklare, tjänstemän och politiker från kommun och myndigheter som arbetar med stadsplanering, IT, säkerhet och digitalisering, miljö och hållbarhet samt medborgardialog.

Inköpare, chefer, verksamhetsutvecklare, ingenjörer som arbetar inom GIS/ Geodata, IT, säkerhet, bygg, fastighet, transport- och energibranschen.

Välj mellan olika paket

8 kvm

Rektangel (2x4m)
Monterpaket matta, 2 spotligts, el
29 500 kr

16 kvm

Kvadrat (4x4m)
Monterpaket matta, 4 spotlights, el
52 500 kr


Prime Location

5000 kr

Kontakt

Pelle Josefsson
pelle.josefsson@easyfairs.com
+46 (0)766 54 10 01